siach nashim_movie_logo

הצצה לדימוי הנשי בקולנוע

מתוך שלל קטעי סרטים מתקופות ותרבויות שונות

רחל אסתרקין – חוקרת סרטים מומחית לרב תרבותיות ומגדר בקולנוע

יום שלישי 26.02 
מאחורי הקוקו והסרפן

הקשר בין שחרור האישה היהודייה לבין המאצ'ואיזם הציוני ודמות הצבר – דמותו של הצבר יפה הבלורית והתואר, והאופן בו למרות תרומתן האדירה של נשים למפעל הציוני הן אינן מקבלות את המקום והיחס להם הן ראויות

*תמונה באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית, מתוך אתר פיקיויקי 

יום שלישי 26.03
מאחורי הרעלה והחיג'אב

הקשר בין שחרור האישה הערבייה לבין השחרור מעול הקולוניאליזם המערבי – בחינת מקומה ומעמדה של האישה באיסלם, והדרך בה משתמשים השמרנים בפטריוטיות כתירוץ להתנגדות לשיפור זכויות הנשים

יום שלישי 28.05
מאחורי הסיליקון והבוטוקס

הקשר בין שחרור האישה לבין פרסומות, תקשורת, קפיטליזם ודימוי גוף – מקומו של הגוף הנשי כטריטוריה גברית לאורך ההיסטוריה, האופן שבו זה מנוצל לצרכים קפיטליסטיים וההתנגשות בין כל אלה לבין המהפכה הפמיניסטית

בברכה,

ראש העיר, רמי גרינברג

המפגשים יתקיימו בבית שיח נשים – רחוב מונטיפיורי 3, פתח תקוה בשעה 20:00

לא תתאפשר כניסה לאחר השעה 20:15 * עלות הרצאה 30 ₪*מספר המקומות מוגבל!

רכישת כרטיסים מראש בלבד !

03-9131471